› Úvod

Oznámenie o zlúčení MyjavaNET-u a RadioLAN-u

Radi by sme Vám oznámili, že na základe dohody spoločností MyjavaNET, s.r.o., Hurbanova ul. 664, Myjava , IČO: 46682571 a RadioLAN spol. s r.o., Kuklovská 9, 84105 Bratislava, IČO: 35892641 prišlo k zlúčeniu sietí oboch spoločností a zmene prevádzkovateľa poskytovaných služieb prístupu do siete internet a k ostatným elektronickým službám.

Od 1. Júla 2014 spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. prebrala Voči Vám všetky zmluvné povinnosti aj záväzky od spoločnosti MyjavaNET, s.r.o.

Poskytované elektronické služby zostávajú aj naďalej v nezmenenom rozsahu aj cene. Navyše pripravujeme ešte výhodnejšie a lepšie služby.

Na základe uvedených skutočností sa od 1. 7. 2014 mení fakturačná adresa a číslo bankového účtu poskytovateľa. V nasledujúcom (augustovom) vyúčtovaní – faktúre, nájdete všetky potrebné údaje. Finančné prostriedky v takej istej výške ako ste uhrádzali doteraz prosím posielajte na nové číslo bankového účtu:
 • Tatra Banka a.s. 2620012335/1100
 • IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335
 • SWIFT: TATRSKBX
 • príjemca RadioLAN s r.o., Kuklovská 9, Bratislava, PSČ 841 05.

 • Nezabudnite prosím uviesť variabilný symbol z vyúčtovania / augustovej faktúry.

  Úhrady zákazníkov už prevedené za mesiac Júl 2014, prípadne iné predplatené obdobie si vzájomne účtovne vysporiadajú obe spoločnsti. Platby za 07/2014 ešte uhrádzajte MyjavaNET-u, tak ako doteraz.

  Mení sa aj HOTLINE číslo spoločnosti. Technické problémy môžete nahlasovať na telefónnom čísle 034/2300411, alebo 02/33004111.

  Prevádzku spoločnosti nájdete na nezmenenej adrese v Myjave, Hurbanova 664, 907 01, alebo v Bratislave na Čsl. tankistov 83, 841 06.

  Prípadné otázky môžete zasielať aj elektronicky na email: office@radiolan.sk, alebo telefonovať na 034/2300400, prípadne 02/33004000.

  Sieť MyjavaNET a RadioLAN sa teší na ďaľšiu spoluprácu.

  MyjavaNET, s.r.o. touto cestou úprimne ďakuje svojím doterajším klientom za prejavenú dôveru, počas svojich 10 rokov činnosti.

  taxi-myjava   cistiace-sluzby